Cá dĩa bồ câu vàng

Contact us for a price
CuongCaCanh
In stock
Cá dĩa bồ câu vàng. Size 7-8 cm và 10 cm.