Cá dĩa vàng

Contact us for a price
CuongCaCanh
In stock
Cá dĩa vàng. Size 7-8 cm và 10 cm.