Chagoi - Karashi dẫn đàn

Contact us for a price
Sài Gòn Koi
In stock

Cá koi dẫn đàn, giúp cá mau dạn người, ăn mút tay.

Size 35 - 45 cm